รีวิว Code Of Gods Havoc

อนิเมะจีนแนวแอคชั่นดราม่า Code Of Gods Havoc ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ได้รับความรู้สึกและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนพระเจ้า นายทุนที่อยู่บนยอดปิรามิดไม่ยอมจำนนต่อ “เทพเจ้า” เหล่านี้

ดังนั้นพวกเขาจึงทำการทดลองของมนุษย์และฝังสำเนา ”เทพเจ้า” ในมนุษย์และได้รับพลังที่สามารถแข่งขันกับ ”พระเจ้า” ได้ . ตัวละครหลัก ”เฟิ่งม่อ” เป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากการทดลองเหล่านี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางชีวภาพระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ และวิธีที่พวกเขาเปลี่ยนชะตากรรมของพวกเขาในโลกแห่งความสิ้นหวังนี้