รีวิว Magical Legend: Rise to Immortality

อนิเมะใหม่ล่าสุด 17 ตอน ที่สนุกและน่าติดตามอย่างมากใน Magical Legend: Rise to Immortality เมื่อภูเขา Qingcheng ถูกทำลายและ Xuanmen (Profound Gate) ประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ ปรมาจารย์แท่นบูชาของ Qing Yu Xing Xiang Zi

สั่งให้ Leng Shuangning กลับชาติมาเกิดของ Zhu Dian ให้ไปที่ Kunlun และต่อสู้กับ Demon Army พลังเวทย์มนตร์อยู่ในอากาศ Tai Yi Xian Mo Lu: Ling Fei Ji และความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ก็ทำให้งงงวย ขณะที่ทั้งสองคนขึ้นคุนหลุน Black Hand กำลังวางแผนเบื้องหลังบางอย่าง